ការកាន់កាប់​ទីក្រុង​កោះ​កេរ​ឡើងវិញ ដោយ​ព្រះបាទ​ជ័យវរ្ម័ន​ទី​៧ – CEN