ចិន បន្ថែម​មុខទំនិញ​ដែល​ត្រូវ​ហាមឃាត់ កុំ​ឲ្យ​នាំ​ចេញ​ទៅ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN