រដ្ឋ​មន្ត្រី​បរិស្ថាន​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការបន្ត​គាំទ្រ​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​លើ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ – CEN