អ្នកជំនាញ​ស៊ើបអង្កេត​ការជួញដូរ​កុយ​រមាស និង​ភ្លុក​ដំរី​ដ៏​ល្បី ត្រូវគេ​ចាក់​សម្លាប់​នៅកេ​ន​យ៉ា​ – CEN