អ្នកជំនាញ ៖ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍​នុយក្លេអ៊ែរ​ថ្មី របស់​អា​មេ​រិច កំពុង​បញ្ឆេះ​ឲ្យមាន​ការប្រកួតប្រជែង​អាវុធ​ – CEN