ចិន​បាញ់​សាកល្បង​ប្រព័ន្ធ​ស្ទាក់​ចាប់​មី​ស៊ី​ល​បាន​ជោគជ័យ​ – CEN