លោក​ឱម យ៉ិនទៀង ៖ កម្ពុជា​-​ឡាវ ឯកភាព​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ – CEN