ព្រឹត្តិការ​ណ៍អំពី​តៃវ៉ាន់ បណ្តាល​ឲ្យ​មន្ទីរ​បញ្ច​កោណប្រញាប់​ប្រញាល់​កែលំអ​ភ្លាម​ – CEN