ការព្រមាន​តាមរយៈ​រូបភាព ៖ កុំ​ក្លាយជា “​ជន​ទី​៣” ធ្វើឲ្យ​បែកបាក់​គ្រួសារគេ​ឲ្យសោះ ពុំនោះសោត​…! – CEN