នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍​អគ្គស្នងកា​រ ៖ សភាពការណ៍​សន្ដិសុខ នៅ​កម្ពុជា លេចធ្លោរ​គួរកត់សម្គាល់ គឺ​ឧបាយកល​ប៉ុនប៉ង ផ្ដួលរំលំ​រដ្ឋអំណាច​ស្របច្បាប់​ – CEN