លោក​នៃ ប៉េ​ណា​៖ ប្រាប់​គណៈប្រតិភូ​ឡាវ ពី​ការងារ​គណបក្ស​ដែល​សម្រេចបាន​ដោយ​ជោគជ័យ​ – CEN