អ្នក​សំដែង​លើ​អាកាស ៣​នាក់​ស្លាប់​ដោយ​ការបុក​គ្នា​កណ្តាល​អាកាស​នៅ​អូស្ត្រាលី​ – CEN