ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ដាក់​វិធាន​ការរក្សាសន្តិសុខ​សង្គម​ប្រឆាំង​ចំពោះ​ឧបាយកល​ផ្តួលរំលំ​រដ្ឋអំណាច​ស្របច្បាប់​ – CEN