​ទៅ​ម៉ាឡេស៊ី​! ស្រីៗ​បើ​ស្លៀក​ខ្លី​នៅ​កន្លែង​អ៊ូអរ ចូរ​ប្រយ័ត្ន​មុខ​តា​នេះ ព្រោះ​ខូច​ណាស់ ថតរូប​ និង​ធ្វើ «​រឿង​មិន​សមរម្យ​» នៅ​ទីសាធារណៈ​អត់​ខ្មាស​អី​តិច​! – CEN