កូរ៉េខាងជើង សុំ​ប្រេង​ពី​កូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បី​ចាក់​កប៉ាល់​ដឹក​ក្រុម​សិល្បៈ​ខ្លួន​ – CEN