ព្រងើយ​នឹង​ចំណី​អស់​ពេល​កន្លះ​ខែ ទម្រាំ​វះកាត់​ទើប​ដឹងថា មូលហេតុ​គឺ​មក​ពី​ខ្លា​នេះ​វា​និយម​… ស្អាត​ហួសហេតុ​! – CEN