លោកគ្រូ​ម្នាក់​ហ៊ាន​រាំ​តាម​ពាក្យសន្យា​នៅពេល​សិស្ស​របស់ខ្លួន​ប្រឡង​បាន​និទ្ទេស A – CEN