ភ្ញៀវ​ទេស​សចរ​ជាច្រើន​រងរបួស ព្រោះ​អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​សន្ធោរ​សន្ធៅ នៅ​កោះ​ទេសចរណ៍​របស់​ថៃ​ – CEN