ក្រោយ​ពលរដ្ឋ​ទទូច​សុំ មន្ត្រី​បើក​ការដ្ឋាន​ស្ដារ​និង​ជួសជុល​ឡើងវិញ​ទំនប់​អាង​កន្សែង​នៅ​ឃុំ​សឹង្ហ​ – CEN