រថយន្ត​ដឹក​ទឹកកក បើក​ថយក្រោយ​មិន​ប្រយ័ត្ន កិន​ក្មេងស្រី​អាយុ​៣​ឆ្នាំ​ស្លាប់​ – CEN