ជួយ​ប្រាប់​ផង​! ហេតុ​អ្វី​បុរស​ម្នាក់​នេះ លូកដៃ “​ស្កាត់​” លំហូ​លោហៈ​កំពុង​ត្រូវបាន​រំលាយ តែ​ដៃ​គាត់​ពុំ​រង​… របួស​អ្វី​បន្តិច​? – CEN