ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍រ​បស់​អតីត​ប្រធានាធិបតី Bill Clinton កំពុង​រង្គោះរង្គើរ​ – CEN