អា​មេ​រិច​នឹង​បញ្ចេញ​ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​ ដ៏​ខ្លាំង​បំផុត ដាក់​លើ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN