កម្ពុជា​មាន​លទ្ធភាព​ផលិត​ស៊ីម៉ងត៍​បាន​ប្រមាណ ៧​លាន​តោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ – CEN