ប្រជា​អ៊ិន​ធើ​ណេ​ត ស្រឡាំងកាំង​ពេល​ទស្សនា Clip បង្ហាញ​ពី “​សក់​វេទមន្ត​” របស់​ស្ត្រី​ចិន​ម្នាក់​ – CEN