​ដល់ក​! កូនក្រមុំ​ញៀន​ហ្គេម ក្រាញននៀល​ពុំ​ព្រម​ចាកចេញ​ពីមុខ​កុំព្យូទ័រ ខណៈ​ពិធីមង្គលការ​ចាប់ផ្តើម​ទៅហើយ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN