«​បង​ស៊ូ​ចូល​គុក តែ​មិន​ឲ្យ​អូន​ទៅ​ដៃ​អ្នកផ្សេង​ឡើយ​!» បុរស​ម្នាក់​សម្លាប់​មិត្តស្រី​រួច​ដឹក​សាកសព​ទៅកាន់​ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស និង​សារភាព​មកពី​មូលហេតុ​១​នេះ​… – CEN