លោក​គីម​ជុង​អ៊ុន ៖ កូរ៉េខាងជើង ​គឺជា​មហាអំណាច​យោធា​ថ្នាក់​ពិភពលោក​ (Video inside) – CEN