កូរ៉េខាងជើង សម្តែង​សិល្បៈ ដើម្បី​ស្វាគមន៍​កីឡា អូឡាំពិក Pyeongchang – CEN