បុរស​អាមេរិក​ម្នាក់​ត្រូវ​ឆ្នោត​ធំ ក្រោយ​គេង​យល់សប្តិ​ឃើញ​រឿង​ចម្លែក​ – CEN