បុរស​ម្នាក់​យក​កាំភ្លើងខ្លី មក​គំរាម​អ្នករកស៊ី​ផ្ទេរប្រាក់​ទ្រូ​ម៉ា​នី ក្រុង​បាត់ដំបង តែ​មិនបាន​សម្រេច​ – CEN