ប្អូនស្រី គីម ជុង​អ៊ុន អាច​នឹង​អញ្ជើញ ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េខាងត្បូង ទៅ​ទស្សនៈកិច្ច​នៅ​កូរ៉េ​ខាងជើង​ – CEN