សម្តេច​តេជោ មិន​ធ្វើ​តាម​ការ​បបួល​របស់​លោក សម រង្ស៊ី ដែល​ថា​ឈប់​ធ្វើ​នយោបាយ​នៅ​អាយុ ៦៥​ឆ្នាំ​ – CEN