រឿង​ចម្លែក​ពុំគួរ​ជឿ ៖ ក្មេងប្រុស​អាច​ទម្លាក់​ស៊ុត​ចេញ​តាម​រន្ធ​គូ​ថ​ (Video inside) – CEN