នាយ​គ្រឿន សំ​ទោស​ទុកជាមុន ប្រសិនបើ​ស្នាដៃ​ទី​២​របស់ខ្លួន​មាន​ពាក្យ​មិន​សមរម្យ​ – CEN