ឆេះផ្សារក្រុងសែនមនោរម្យ និងរាលដាលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ – CEN