ខឹង​ក្រុមគ្រួសារ​មិន​ឱ្យ​យក​ម៉ូតូ​ទៅ​ជិះ​ដើរលេង​ពេលយប់​ ចងក​សម្លាប់ខ្លួន​ – CEN