ចំណេះដឹង​ភាសា​អង់គ្លេស របស់​កូនសិស្ស​ខ្មែរ មាន​កម្រិត​ខ្ពស់ បើ​ធៀប​នឹង​ប្រទេស​ជិតខាង​ – CEN