ឆ្នាំ​ថ្មី ! រីករាយ​ទាំងអស់គ្នា តែ​កុំឲ្យ​ជ្រុល ប្រយ័ត្ន​ដូច​នាង​ម្នាក់នេះ​…! – CEN