លោកជំទាវ​ ជូ ​ប៊ុន​អេង ​ចុះ​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា​ នៅ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង – CEN