អនុវត្ត​អនុសាសន៍​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ៖ បន្ទាយមានជ័យ ក៏​ចុះ​កាត់​ទ្រុង​រថយន្ត​ខុស​បច្ចេកទេស បាន​រាប់​សិប​គ្រឿង​ដែរ – CEN