អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ថាក់ស៊ីន និង​យី​ង​ឡាក់ ស៊ីណាវ៉ាត្រា មាន​វត្តមាន​នៅ​ចិន​ – CEN