សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន​ ៖​ ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​កម្ពុជា ដើម្បី​ស្ត្រី​បន្ត​អនុវត្តន៍​ការងារ​ចំនួន​១១​ចំណុច – CEN