រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង បាន​ធ្វើ​ការត្រួតពិនិត្យ​និង​វាស់វែង​រថយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ​បាន ៣៤៣​គ្រឿង​ – CEN