អាណិត​ណាស់​​! ស្ត្រីម្នាក់​​ត្រូវ​ប្តី​ចុះ​ចោល និង​បាត់​បង់​​ការងារ ដោយ​សារ​កើត​​ជំងឺ​មួយ​នេះ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​គេ​​ភ័យ​ខ្លាច​​ថា​​នាង​​កើត​​អេដស៍​ – CEN