ទី​យា​ទ​របស់​ព្យា​ការី Nostradamus បានធ្វើការ​ព្យាករណ៍​គួរ​ឲ្យ​ព្រឺព្រួច​អំពី​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN