នាយក​សាលា​អន្តរជាតិ​វេស​ស្ទឺន សាខា​ខណ្ឌ​ពោធិ៍​សែន​ជ័យ ចងក​សម្លាប់ខ្លួន​ (មានបណ្តាំ ៤ទំព័រ អានហើយស្រក់ទឹកភ្នែក) – CEN