កូនប្រសា​ស្រី Trump ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅ​មន្ទីរពេទ្យ បន្ទាប់ពី​បើក​ស្រោមសំបុត្រ ដែល​មាន​ម្សៅ​ពណ៌​ស​ចម្លែក​ – CEN