ជន​រំលោភ​បូក ៤​នាក់ ត្រូវ​តុលាកា​របង់​ក្លា​ដេស​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត​ – CEN