សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា កាន់តែ​រីកចម្រើន តម្រូវការ​ការងារ​មាន​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដែល​ទាមទារ​ឲ្យមាន​ធនធានមនុស្ស​កាន់តែ​ច្រើន​ – CEN